Etikete za vino i etikete za rakiju

Etikete_za_vino_i_rakiju

Etikete za vino ili vinske etikete su jedne od najzahtevnijih grafičkih proizvoda. Rade se na uvoznim paprira raznih textura i reljefa. Oblik etikete najčešče je vec defisinan u odnosu na flašu. Najčešče se rade prednja i zadnja vinska etiketa. Na prednoj etiketi se rade prolazi kao što je bubreći lak, parcijalni lak, zlatotisak (razlih boja zlatna srebrna, crvena) radi postizanja što luksuznijeg finalnog izgleda proizvoda. Svaki materijal ponaosob odredjuje način pripreme i štampanja. Sve vinske nalepnice se rade u rolni jer njihovo apliciranje je u većini slucajeva automatizovano. Izradjujemo razne obike vinskih etiketa i dimenzija.

Etikete za rakiju se rade na papirnim materijalima a mogu i na polipropilenu belom ili providnom zatim i na direktno na folijama zlatnoj i srebroj. Oblici variraju zavisno od pakovanja tjs kapaciteta i oblika flaše. Takodje se rade u rolni jer se isto tako i apliciraju. Prilikom aprilciranja površina flaše mora biti suva i ćista da bi žitovni vek etikete bio što je moguće duži. Lepak na svim etiketama je akrilni tjs naknadno se moze ukloniti sa vodom.