Industrijske samolepljive nalepnice

industrijske etikete sa stampom

Nalepnice se prvenstveno dele u dve osnovne grupe, po vrsti materijala i nameni. Vrste materijala mogu biti: papirne i polimerne. Svaki materijal ponaosob odredjuje primenu. Sve industrijske nalepnice se rade u rolni jer njihovo apliciranje je u većini slucajeva automatizovano.

Papirne nalepnice naravno su najzastupljnije zbog same cene osnovnog materijala i mogućnosti štampe na istoj. Sve doradne tehnike se relativno lako postižu na papiru. Uglavnom imaju primenu u svim industrijama i mogu da se apliciraju na skoro svim površinama, nihov nedostatak je taj sto nisu vodootporene, nemogu se izlagati ekstremnim uslovima poput visokog UV zračenja ili extremno niskih temperatura (hladnjača u mesnoj idustriji) i nemogu se lako odlepljivati i prelepljivati. Skoro sve papirne nalepnice se lakiraju jer se time postiže dugotrajniji i postojaniji otisak osim ako se zahteva naknadno upisivanje informacija poput serijskog broja, lot brojeva u tim situcijama lak ne ide.

Polimerne nalepnice mogu biti: PVC, polietilenske, polipropilenske, poliesterske i poliamidne. Primenjuju se u svim industrijama i mogu da se apliciraju na skoro svim površinama, nihova prednost je taj sto su vodootporene, mogu se izlagati ekstremnim uslovima poput visokog UV zračenja ili extremno niskih temperatura (hladnjača u mesnoj idustriji) i mogu se lako odlepljivati i prelepljivati. Na njima se jako teško može vršiti doštampavanje određenih informacija jer je površina materijala zasićena i sjajna. Prehrambena i mesna industija ih najćešče koristi zbog lakog prepljivanja i neostavljnja lepka iza sebe.

Od izuzetne važnosti je izgled same nalepnice jer ona direktno komunicira sa kupcem i mora da ima ne dvosmislene informacije na sebi, stoga posebnu pažnju treba posvetiti dizajnu nalpnice, formatu i samoj nameni prozvoda.

Industrijske nalepnice sa štampom su sve nalepnica kojima se obeležava ili definiše gotov ili poluproizvod u prehrambenoj, konditorskoj, mesnoj, hemijskoj, farmaceutske, kozmetičkoj i svih drugim industrijama koje zatim, plasiraju prozvod diretktno na tržište.

 

Industrijske etikete sa stampom su najčešće i najprisutnije u grafičkoj industriji se smartaju i najštampanijim proizvodima i sa njima se uglavnom susrećemo na svakom koraku.