Riboni za termalnu štampu​

riboni-za-termalnu-štampu​

Riboni za termanlu štampu, postoje dve podgrupe ribona in i out, ribon trake ili termalne folije sa mastilom poznate su i pod nazivina TTF ili TTR. U zavisnosti na kom materijalu se štampa mogu koristiti različite vrste materijala. Izbor ribona zavisi od vrste podloge na kojoj se štampa.

Delimo ih na:

WAX
WAX RESIN
RESIN

WAX se najčešće koristi na meterijal velum i polusjajni papir. On spada u jeftinije ribone i otporan na razmazivanje.

WAX RESIN se najčešće koristi na sjajne i poluisjajne podloge. Na ovim ribonima je precizna štampa i lepša, kao što su lako čitljivi barkodovi, trake srednjih cena.

RESIN je najbolje rešenje za zahteve štampe. U odnosu na predhodne dve grupe oni su najkvalitetniji riboni. Otporni su na ogrebotine, toplotu i henikalije. Ovi riboni se najčešće koriste na plastičnim podlogama i fleksibilnim folijama. Što je najvažnije daju izuzetan kvalitet štampe.